Znajomość poniższych pojęć i terminów pozwoli lepiej zrozumieć bogactwo i różnorodność zegarków tego typu.