Umowa pożyczki. Jak ją czytać i analizować?

W dzisiejszych czasach warto wiedzieć jak czytać umowy pożyczki i co zrobić zanim podpisze się jedną z nich.podstawy przedsiębiorczości (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) pozwolą na przeanalizowanie tego zagadnienia, a także wielu innych.

Czym się różni pożyczka od kredytu?

Słowa pożyczka i kredyt często stosowane są zamiennie, jednak są to dwie zupełnie różne umowy, które wiążą się z innymi konsekwencjami. Jedną z podstawowych różnic jest prawna regulacja obu z nich. Pożyczki może udzielić i osoba fizyczna i prawna. Zasady dotyczące jej udzielenia reguluje Kodeks cywilny. Jeśli chodzi o kredyt jego regulacją zajmuje się prawo bankowe. Gdy zachodzi potrzeba wzięcia kredytu lub pożyczki należy prześledzić kilka aspektów. Biorąc pod uwagę, że obecnie jest bardzo dużo możliwości należy skupić się na kosztach pożyczki. Do kosztów należą: stopa procentowa, opłaty i prowizje. Czasami pojawia się oprocentowanie promocyjne. Warto przyjrzeć się także RRSO.

Jak przeanalizować umowę pożyczki?

Umowa pożyczki to zwykle kilka lub kilkanaście stron tekstu. Najlepiej jest ją przeczytać ze zrozumieniem od deski do deski, żeby nie było żadnych wątpliwości. Zanim podpisze się umowę warto sprawdzić opinie o instytucjach, czy osobach prywatnych udzielających pożyczki. Przy podpisywaniu umowy należy upewnić się o poprawności danych zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Należy sprawdzić, czy kwota pożyczki, a także okres jej spłaty są zgodne z ustaleniami, szczególnie, że okres pożyczki zazwyczaj jest podany w miesiącach, więc trzeba to dokładnie policzyć. Jakie są prowizje i opłaty i czy zgadzają się z ustaleniem? Warto prześledzić taryfę opłat i prowizji, biorąc pod uwagę, że jest to czynnik zmienny. Konieczne jest sprawdzenie numeru konta bankowego, na który wypłacona ma być pożyczka. Należy prześledzić stopy procentowe, terminy spłaty oraz jej zasady. Pierwsze spłaty zawsze idą na opłaty i prowizje, a dopiero potem zaczyna się spłata zadłużenia. Na końcu warto przeczytać dodatkowe informacje, w których często jest mowa o czynnościach, które zostaną podjęte w przypadku braku spłaty. Jest tam również informacja o możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.